กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หล่อเทียนเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หล่อเทียนเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565