กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมชนารัตน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ บรรยากาศภายในงานอบอวลด้วยความรักระหว่างแม่กับลูก