กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 (ช่วงบ่าย) วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

“จินตนาการมักสำคัญกว่าความรู้”