งานเส็งกลองล่องโคมไฟไหว้พ่อขุนผาเมือง

เทศกาลเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง เป็นประเพณีท้องถิ่นของอำเภอหล่มสัก เพื่อแสดงความเคารพสักการะและเผยแพร่ประวัติเกียรติคุณของพ่อขุนผาเมือง ปูชนียบุคคลของชาติไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการเส็งกลอง และการล่องโคมไฟให้ดำรงสืบไป โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดเส็งกลอง การล่องโคมไฟ การพาข้าวหย่องหรือรับประทานอาหารพื้นเมืองและการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ