ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.หล่มสัก

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

นาย​พงศกร​ ผดุงพงษ์​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ และนางกรวรรณ นามวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ คณะครู และทีมสภานักเรียนได้ลงพื้นที่แจกอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์