ดูงานที่วิทยาลัยไทยชื่นชม-เยอรมัน จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยไทยชื่นชม-เยอรมัน จ.สระบุรี เพื่อปรับแผนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้ทันสมัยและเน้นความรู้ความเข้าใจของนร.เป็นสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเข้าสู่ตลาดแรงงาน