ตรวจคัดกรองนักศึกษา ป้องกันโรคโควิค19

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์ ได้คัดกรอง นักศึกษาเพื่อป้องกันโรคโควิค19โดยการตรวจเช็คพาสสปอร์ตของนักเรียน เช็คการเดินทางย้อนหลัง เพื่อป้องกันการระบาดในวิทยาลัย