นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่หนึ่ง

ภาพบรรยากาศ นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่หนึ่ง