ประกาศการเรียนออนไลน์

ประกาศจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์ ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ยังมีการระบาดอยู่ในอำเภอหล่มสักเเละในจังหวัดเพชรบูรณ์ทางวิทยาลัยจึงงดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนแบบ On-line, line,Google Classroom และ Google Meet ตามมาตรการของจังหวัดในระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2564 โดยผู้ปกครองสามารถติดตามได้ในกลุ่มไลน์ของห้องเรียน กรณีนักเรียนไม่พร้อมเรียนออนไลน์ทางวิทยาลัยจะจัดสอนทบทวนให้อีกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยจะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง