สนับสนุนน้ำดื่มกาแฟตามจุดบริการประชาชน

ท่าน ผอ.พงศกร ผดุงพงษ์ ออกสนับสนุนน้ำดื่มและกาแฟตามจุดบริการในเขตอำเภอหล่มสักเพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์