สีซามูไรสัญจร กิจกรรมมอบความรู้ฝึกอบรมการทำสี

สีซามูไรสัญจร กิจกรรมมอบความรู้ฝึกอบรมการทำสีให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์