โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.วัดโป่งช้าง โดยมีนายอำเภอเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ซ่อมสร้าง ถ่ายทอดความรู้ ยกระดับช่างชุมชนพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมสุขอนามัยออกตรวจเช็ครถจักรยานยนต์บริการประชาชน