โครงการอำเภอยิ้มเดือนกรกฎาคม

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี เพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานในอำเภอ ดำเนินการออกบริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรี ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม