ตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว