รับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561
เมษายน 2, 2019
NEW HEART FOR HIGHTECH CAMP
พฤษภาคม 21, 2019

วันมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยไฮเทคเทคโนโลยี เพชรบูรณ์