วันมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เมษายน 29, 2019
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
มิถุนายน 13, 2019

NEW HEART FOR HIGHTECH CAMP

งานกิจกรรมออกค่าย NEW HEART FOR HIGHTECH CAMP น้องปี 1 ลูกไฮเทคเพชรบูรณ์ คับ ณ ไร่บรรจงนุช