กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพโลก
มิถุนายน 27, 2019
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
สิงหาคม 20, 2019

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยท่าน ผอ.พงศกร ผดุงพงษ์ เป็นประธานในพิธีในการกล่าวเปิดงาน