มอบน้ำให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กันยายน 24, 2019
ไฮเทคเกมส์ ครั้งที่ 5
มกราคม 3, 2020

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บริการซ่อมรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แก่ประชาชน ที่ตำบลห้วยไร่ อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์