ศธ.สั่งหยุด 14 วัน “ครู-นร.” ไปประเทศเสี่ยง COVID-19
กุมภาพันธ์ 24, 2020
งานเปิดบ้านวิชาการ 2563
มีนาคม 2, 2020

ตรวจคัดกรองนักศึกษา ป้องกันโรคโควิค19

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์ ได้คัดกรอง นักศึกษาเพื่อป้องกันโรคโควิค19โดยการตรวจเช็คพาสสปอร์ตของนักเรียน เช็คการเดินทางย้อนหลัง เพื่อป้องกันการระบาดในวิทยาลัย