งานเปิดบ้านวิชาการ 2563
มีนาคม 2, 2020
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านได้รับความเสียหายจากพายุ
มีนาคม 24, 2020

ทำความสะอาดป้องกันโรคโควิด -19 ช่วงปิดภาคเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ ร่วมกันเช็ดทำความสะอาดพื้น ผนัง อุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ ทุกพื้นที่ในบริเวณวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19