ทำความสะอาดป้องกันโรคโควิด -19 ช่วงปิดภาคเรียน
มีนาคม 13, 2020
ปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกงานแบบออนไลน์
พฤษภาคม 20, 2020

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านได้รับความเสียหายจากพายุ

ผอ.และคณะครูออกเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ได้รับความเสียหายจากพายุลูกเห็บนี่คือความใส่ใจของ​ วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค​เพชรบูรณ์