ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์”นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
สิงหาคม 24, 2017
นักเรียน ปวช 2. ประกวดร้องเพลงได้รับรางวัลชมเชย
ตุลาคม 2, 2017

ผาซ่อนแก้ว เขาค้อ เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 1

โรงเรียนไฮเทค – เทคโนโลยี เพชรบูรณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขัน ผาซ่อนแก้ว เขาค้อ เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 1 โดยการตั้งจุดให้บริการน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน