ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561
พฤษภาคม 28, 2018
โครงการอำเภอยิ้ม
มิถุนายน 9, 2018

รับทุนเยาวชนอาสา

นักเรียน วิทยาลัย เทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ รับทุนเยาวชนอาสา จำนวน 2 คนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า จ.เพชรบูรณ์