วันแม่แห่งชาติ
สิงหาคม 17, 2018
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒
มกราคม 2, 2019

รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ อาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย