กิจกรรมงานวันเด็กที่ 12 มกราคม 2562
มกราคม 14, 2019
ซ้อมใหญ่พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561
มีนาคม 20, 2019

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์