สิงหาคม 28, 2019

กิจกรรมพุทธบุตร

สิงหาคม 28, 2019

ทัศนศึกษา จ.ประจวบคีรีขันธ์

สิงหาคม 20, 2019

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กรกฎาคม 18, 2019

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยท่าน ผอ.พงศกร ผดุงพงษ์ เป็นประธานในพิธีในการกล่าวเปิดงาน
มิถุนายน 27, 2019

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพโลก

วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพโลก วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้กับนักศึกษา สร้างการรับรู้และดำเนินการป […]
มิถุนายน 27, 2019

Freshy 2019

มิถุนายน 13, 2019

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ทุกๆ สถาบันการศึกษาจัดขึ้นในช่วงต้นๆ ของปีการศึกษา เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทยควา […]
พฤษภาคม 21, 2019

NEW HEART FOR HIGHTECH CAMP

งานกิจกรรมออกค่าย NEW HEART FOR HIGHTECH CAMP น้องปี 1 ลูกไฮเทคเพชรบูรณ์ คับ ณ ไร่บรรจงนุช
เมษายน 29, 2019

วันมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยไฮเทคเทคโนโลยี เพชรบูรณ์
เมษายน 2, 2019

รับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561

มีนาคม 20, 2019

ซ้อมใหญ่พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561

มกราคม 21, 2019

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์