กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องระหว่างโรงเรียนไฮเทคเพชรบูรณ์และไฮเทคชัยภูมิ

โรงเรียนไฮเทคเพชรบูรณ์จัดแข่งขันกีฬาเพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องระหว่าง ไฮเทคเพชรบูรณ์และไฮเทคชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559