พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี เพชรบูรณ์ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 มีนาคม

admin

เมษายน 3, 2017

กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ 2560

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ 2560 OPEN HOUSE 2017 เน้นการปฎิบัติจริงอย่างมืออาชีพสู่อาเซียน

admin

กุมภาพันธ์ 2, 2017

กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องระหว่างโรงเรียนไฮเทคเพชรบูรณ์และไฮเทคชัยภูมิ

โรงเรียนไฮเทคเพชรบูรณ์จัดแข่งขันกีฬาเพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องระหว่าง ไฮเทคเพชรบูรณ์และไฮเทคชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

admin

ธันวาคม 19, 2016
1 6 7