พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี เพชรบูรณ์ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 มีนาคม