กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ 2560

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ 2560 OPEN HOUSE 2017 เน้นการปฎิบัติจริงอย่างมืออาชีพสู่อาเซียน